Articolul Esenta contraventiei Sanctiuni
197 al.1 Prestarea serviciilor de transport de calatori de catre transportul urban, suburban, interurban, la comanda si de catre taxiuri in lipsa certificatului de conformitate Amenda de la 20 la 50 unitati conventionale cu sau fara privarea de dreptul de a desfasura o anumita activitate pe un termen de la 3 luni la un an
197 al.2 Incalcarea normelor de capacitate a traficului de pasageri de catre conducatorul de maxi-taxi, de autobuz de ruta interurbana sau internationala Amenda de la 25 la 50 unitati conventionale
197 al.3 Prestarea de servicii in domeniul parcarilor si in parchinguri in lipsa certificatului de conformitate Amenda de la 20 la 40 unitati conventionale aplicata persoanei fizice. Amenda de la 75 la 100 unitati conventionale aplicata persoanei juridice
197 al.4 Nerespectarea in transportul auto a conditiilor stabilite in licenta si/sau in actele de autorizare a activitatii agentului transportator, eliberate de organele abilitate in conformitate cu legislatia in vigoare Amenda de la 50 la 100 unitati conventionale
198 al.1 Punerea pe liniile de cale ferata a unor obiecte, fapt ce ar putea duce la deranjarea circulatiei trenurilor Amenda de la 10 la 20 unitati conventionale
198 al.2 Deteriorarea intentionata a liniei de cale ferata, a perdelelor forestiere de protectie, a paravanelor, a grilajelor de protectie contra zapezii si a altor obiective, a constructiilor de deservire a cailor ferate, a instalatiilor de semnalizare si de telecomunicatii Amenda de la 20 la 50 unitati conventionale
198 al.3 Incalcarea regulilor de trecere a transportului cu tractiune animala si de manare a vitelor peste linia de cale ferata, precum si de pasunare a vitelor in apropierea liniei de cale ferata Avertisment sau amenda de la 3 la 5 unitati conventionale
198 al.4 Traversarea de catre pietoni a liniei de cale ferata in locuri interzise sau incalcarea regulilor de traversare in locuri stabilite Avertisment sau amenda de pana la 5 unitati conventionale
199 al.1 Incalcarea regulilor de navigatie in apele interioare, a normelor de capacitate a navelor pentru pasageri; transportarea pasagerilor cu nave nedestinate unui astfel de transport; nerespectarea regulilor de securitate a pasagerilor la imbarcare, in cursa si la debarcare; folosirea navelor la lucrari neprevazute initial in destinatia lor; lipsa pe nave a actelor de bord; exploatarea navelor in stare tehnica necorespunzatoare, a caror exploatare este interzisa, sau a navelor reutilate fara autorizatie; incalcarea regulilor de incarcare si descarcare, de arimare si stivuire a incarcaturilor in porturi; deteriorarea intentionata a constructiilor hidrotehnice, neingradirea instalatiilor cu semne de navigatie (de zi si de noapte); incalcarea regulilor de intrare si de iesire din port, de trafic si de stationare a navelor in rada portului; conducerea navelor de catre persoane aflate in stare de ebrietate produsa de alcool sau de alte substante; exploatarea in apele interioare a mijloacelor de transport naval (inclusiv de tonaj mic) care nu sunt inregistrate in mod corespunzator; exploatarea navelor de catre membrii de echipaj fara calificarea corespunzatoare Amenda de la 20 la 30 unitati conventionale aplicata persoanei fizice. Amenda de la 200 la 300 unitati conventionale aplicata persoanei juridice cu sau fara privarea, in ambele cazuri, de dreptul de a desfasura o anumita activitate pe un termen de un an
199 al.2 Distrugerea, deteriorarea, smulgerea, mutarea intentionata a semnelor de navigatie plutitoare si riverane fara permisiunea organului de specialitate al administratiei publice in domeniul transportului naval, instalarea de garduri si de alte instrumente de pescuit dincolo de locurile stabilite in acest scop fara a se coordona cu organul de specialitate al administratiei publice in domeniul transportului naval Amenda de la 10 la 20 unitati conventionale
199 al.3 Efectuarea fara permisiunea organului de specialitate al administratiei publice in domeniul transportului naval a lucrarilor de scafandrier, de drenaj si de foraj in apele interioare, inclusiv in cele portuare, precum si nerespectarea regulilor de semnalizare in timpul unor astfel de lucrari Amenda de la 5 la 10 unitati conventionale aplicata persoanei fizice. Amenda de la 80 la 150 unitati conventionale aplicata persoanei juridice
199 al.4 Incalcarea de catre personalul navelor fluviale a regulilor de navigatie si de stationare a navelor in apele interioare, emiterea neconditionata a semnalelor luminoase si sonore, purtarea luminilor si a semnelor de navigatie necorespunzatoare Amenda de la 20 la 40 unitati conventionale
200 al.1 Incalcarea regulilor traficului de incarcaturi periculoase (inflamabile, explozive), de mare gabarit sau supragrele cu vehicule Amenda de la 10 la 20 unitati conventionale aplicata persoanei fizice. Amenda de la 50 la 100 de unitati conventionale aplicata persoanei juridice
200 al.2 Incalcarea regulilor traficului de incarcaturi periculoase (inflamabile, explozive), de mare gabarit sau supragrele pe calea ferata Amenda de la 20 la 30 unitati conventionale aplicata persoanei fizice. Amenda de la 100 la 200 de unitati conventionale aplicata persoanei juridice
200 al.3 Incalcarea regulilor traficului de incarcaturi periculoase (inflamabile, explozive), de mare gabarit sau supragrele cu nave pe ape interioare Amenda de la 15 la 25 unitati conventionale aplicata persoanei fizice. Amenda de la 100 la 200 de unitati conventionale aplicata persoanei juridice
201 al.1 Deteriorarea intentionata a materialului rulant, a containerelor, a mijloacelor flotante si a altor mijloace de transport, destinate traficului de incarcaturi, a dispozitivelor de trafic Amenda de la 15 la 25 unitati conventionale
201 al.2 Deteriorarea sigiliului si a dispozitivelor de inchidere ale vehiculelor, remorcilor, containerelor, vagoanelor de marfa, calelor si ale altor magazii de nave, deteriorarea unitatilor de incarcaturi sau a ambalajului lor, a pachetelor, grilajelor de la magaziile de marfuri, de la statiile de autocamioane, de la statiile de cale ferata, de la punctele (rampele) de containere, din porturi (debarcadere) si depozite, care se folosesc la executarea operatiunilor legate de traficul de marfuri Amenda de la 10 la 20 unitati conventionale
201 al.3 Aflarea fara permisiune pe teritoriul magaziilor de marfuri, al punctelor (rampelor) de containere, al zonelor (sectoarelor) de manipulare a marfurilor de la statiile de autocamioane, de la statiile de cale ferata, din porturi (debarcadere), al ecluzelor si al depozitelor Amenda de la 5 la 10 unitati conventionale
202 Deteriorarea intentionata a vehiculelor de transport in comun, a vagoanelor de calatori si a locomotivelor, a navelor, precum si a echipamentului lor interior Amenda de la 10 la 20 unitati conventionale sau munca neremunerata in folosul comunitatii de pana la 60 ore
203 al.1 Urcarea sau coborarea din mersul vehiculului, calatoria pe scarile, pe acoperisul vagoanelor de tren si in alte locuri interzise, oprirea neautorizata, fara necesitate, a trenului, calatoria neautorizata in trenul de marfa Amenda de pana la 15 unitati conventionale sau munca neremunerata in folosul comunitatii de pana la 40 ore
203 al.2 Aruncarea gunoiului si altor obiecte pe fereastra sau pe usa troleibuzului, autobuzului, maxi-taxiului, vagonului si peste bordul navei Amenda de la 10 la 20 unitati conventionale sau munca neremunerata in folosul comunitatii de la 20 la 40 ore
203 al.3 Fumatul in troleibuze, autobuze, maxi-taxiuri, in vagoane, in locuri neindicate pentru fumat din trenuri de lung parcurs si in trenuri suburbane, in nave Amenda de la 10 la 20 unitati conventionale sau munca neremunerata in folosul comunitatii de la 20 la 60 ore
204 Calatoria fara bilet cu transport urban in comun, cu autobuze interurbane si internationale, cu trenuri suburbane, cu trenuri locale si de lung parcurs, cu nave fluviale Amenda de pana la 10 unitati conventionale
205 Falsificarea biletelor si tichetelor, punerea in comercializare si comercializarea biletelor si tichetelor false pentru transport urban in comun, cu autobuze interurbane si internationale, cu trenuri suburbane, cu trenuri locale si de lung parcurs, cu nave fluviale Amenda de la 100 la 150 unitati conventionale
206 al.1 Incalcarea regulilor de inregistrare si de evidenta a navelor aflate sub controlul capitaniei portului Amenda de la 50 la 100 unitati conventionale aplicata persoanei fizice. Amenda de la 180 la 250 unitati conventionale aplicata persoanei cu functie de raspundere. Amenda de la 200 la 300 unitati conventionale aplicata persoanei juridice
206 al.2 Incalcarea regulilor de folosire a navelor si a debarcaderelor Amenda de la 75 la 100 unitati conventionale cu sau fara privarea de dreptul de a desfasura o anumita activitate pe un termen de la 3 luni la un an
207 Admiterea spre exploatare a vehiculelor, locomotivelor si vagoanelor, a navelor care au vicii (cu exceptia vehiculelor fara autopropulsie), din care cauza este interzisa exploatarea lor, a celor reutilate fara autorizatia de rigoare, neinregistrate in modul stabilit, sau a celor care nu au trecut controlul tehnic de stat Amenda de la 100 la 150 unitati conventionale
208 al.1 Lasarea in zona aeroportului (aerodromului) a unor indicatoare si instalatii asemanatoare indicatoarelor si instalatiilor de marcaj ale aeroportului (aerodromului), aprinderea unor materiale pirotehnice fara permisiunea administratiei aeroportului (aerodromului), instalarea unor obiecte care duc la aglomerarea pasarilor, fapt ce prezinta un pericol pentru zborurile aeronavelor Amenda de la 20 la 30 unitati conventionale aplicata persoanei fizice. Amenda de la 50 la 100 unitati conventionale aplicata persoanei cu functie de raspundere
208 al.2 Nerespectarea regulilor de amplasare a indicatoarelor si a instalatiilor de marcaj de noapte si de zi pe cladiri si pe alte imobile Amenda de la 30 la 40 unitati conventionale aplicata persoanei fizice. Amenda de la 100 la 200 unitati conventionale aplicata persoanei cu functie de raspundere
209 Incalcarea regimului de acces limitat pe teritoriul aeroportului (aerodromului) si la obiectele amplasate pe acest teritoriu, cu exceptia aerogarii Amenda de la 10 la 20 unitati conventionale
210 al.1 Neindeplinirea de catre persoanele care se afla la bordul aeronavei a dispozitiilor date de comandantul aeronavei Amenda de la 15 la 30 unitati conventionale
210 al.2 Incalcarea regulilor de fotografiere, de filmare si de folosire a mijloacelor de radiotelecomunicatie la bordul aeronavei Avertisment sau cu amenda de pana la 5 unitati conventionale
211 Incalcarea regulilor de exploatare a tehnicii aeronautice Amenda de la 40 la 50 unitati conventionale aplicata persoanei fizice. Amenda de la 250 la 300 unitati conventionale aplicata persoanei cu functie de raspundere
212 Incalcarea regulilor care au stat la baza certificarii/autorizarii initiale si la baza standardelor operationale stabilite de reglementarile aeronautice nationale Amenda de la 150 la 250 unitati conventionale aplicata persoanei cu functie de raspundere
213 Incalcarea reglementarilor referitoare la conditiile de deservire la sol a aeronavelor Amenda de la 30 la 40 unitati conventionale aplicata persoanei fizice. Amenda de la 150 la 250 unitati conventionale aplicata persoanei cu functie de raspundere
214 al.1 Indeplinirea de catre personalul aeronautic (piloti, insotitori de bord, ingineri, navigatori) a atributiilor in lipsa documentului de autorizare corespunzator Amenda de la 40 la 50 unitati conventionale
214 al.2 Aceeasi actiune efectuata in posesia documentului de autorizare cu termenul de valabilitate expirat Amenda de la 40 la 50 unitati conventionale cu privarea de dreptul de exercitare a atributiilor pe o perioada de 6 luni
214 al.3 Actiunile specificate la alin.(1) şi (2) admise de administratia intreprinderii/ organizatiei in care este angajat personalul aeronautic Amenda de la 200 la 300 unitati conventionale aplicata persoanei cu functie de raspundere
214 al.4 Indeplinirea atributiilor in cazul calificarilor speciale cu termen expirat sau al lipsei acestora, precum si in cazul certificatului medical cu termen expirat sau al lipsei acestuia Amenda de la 200 la 300 unitati conventionale aplicata persoanei cu functie de raspundere
215 Incalcarea, in cadrul intreprinderilor care exploateaza aeronave, a normelor de evidenta a timpului de zbor si a timpului de odihna al personalului aeronautic, neefectuarea evidentei timpului de zbor si a timpului de odihna al membrilor echipajelor de zbor Amenda de la 40 la 50 unitati conventionale aplicata persoanei fizice. Amenda de la 150 la 250 unitati conventionale aplicata persoanei cu functie de raspundere. Amenda de la 200 la 400 unitati conventionale aplicata persoanei juridice
216 al.1 Incalcarea regulilor de transport al incarcaturilor periculoase la bordul aeronavei Amenda de la 30 la 50 unitati conventionale aplicata persoanei fizice
216 al.2 Transportul incarcaturilor periculoase la bordul aeronavei in lipsa autorizatiei corespunzatoare Amenda de la 200 la 300 unitati conventionale aplicata persoanei cu functie de raspundere a companiei aeriene
217 Incalcarea normelor referitoare la masa maxima admisa de decolare si de centrare a aeronavei, calculata pentru conditiile de zbor Amenda de la 40 la 50 unitati conventionale aplicata persoanei fizice. Amenda de la 200 la 300 unitati conventionale aplicata persoanei cu functie de raspundere
218 Refuzul de a pune la dispozitia inspectorilor documentele referitoare la aeronavele exploatate si de a permite efectuarea inspectiei intreprinderii/ organizatiei Amenda de la 50 la 100 unitati conventionale aplicata persoanei cu functie de raspundere
219 Efectuarea transporturilor aeriene fara asigurarea pasagerilor, bagajelor, echipajelor de zbor si fara asigurarea raspunderii civile fata de terti Amenda de la 100 la 200 unitati conventionale aplicata persoanei cu functie de raspundere
220 Neinformarea intentionata de catre operatorul aerian a autoritatilor competente despre producerea incidentelor sau accidentelor aeronautice Amenda de la 150 la 250 unitati conventionale aplicata persoanei cu functie de raspundere
221 al.1 Prestarea serviciilor de deservire tehnica si de reparatie in lipsa certificatului de conformitate Amenda de la 75 la 100 unitati conventionale aplicata persoanei cu functie de raspundere cu sau fara privarea de dreptul de a desfasura o anumita activitate pe un termen de la 3 luni la un an
221 al.2 Incalcarea regulilor de exploatare tehnica a tractoarelor, combinelor, a altor masini agricole autopropulsate, a masinilor de constructie a drumurilor, incalcarea regulilor de securitate tehnica Amenda de la 10 la 20 unitati conventionale aplicata persoanei fizice. Amenda de la 200 la 300 unitati conventionale aplicata persoanei juridice
222 Incalcarea regulilor de securitate in constructia, exploatarea si repararea conductelor magistrale Amenda de la 50 la 75 unitati conventionale aplicata persoanei cu functie de raspundere cu sau fara privarea de dreptul de a desfasura o anumita activitate pe un termen de la 3 luni la un an
223 Deteriorarea drumurilor, pasajelor de nivel, mijloacelor tehnice de dirijare a circulatiei rutiere, altor instalatii rutiere, precum si crearea intentionata de obstacole in circulatia rutiera Amenda de pana la 50 unitati conventionale
224 al.1 Circulatia pe drumurile nationale a vehiculelor cu senile, cu tractiune animala, precum si a celor neechipate corespunzator, care duc incarcaturi a caror scurgere provoaca murdarirea imbracamintei rutiere, acoperirea ei cu gheata sau diminuarea sigurantei circulatiei rutiere Amenda de la 10 la 30 unitati conventionale aplicata persoanei fizice. Amenda de la 50 la 100 de unitati conventionale aplicata persoanei juridice
224 al.2 Nerespectarea de catre conducatorii de autovehicule a restrictiilor de tonaj sau de gabarit Amenda de la 20 la 30 unitati conventionale aplicata persoanei fizice. Amenda de la 50 la 100 unitati conventionale aplicata persoanei juridice
225 al.1 Blocarea intentionata a arterelor de transport care a provocat sau care ar putea provoca perturbarea functionarii normale a transportului auto, feroviar, fluvial Amenda de la 50 la 100 unitati conventionale
225 al.2 Actiunile specificate la alin.(1) insotite de pericol pentru viata si sanatatea oamenilor ori savarsite in urma intelegerii prealabile a unui grup de persoane, ori insotite de controlul nelegitim al incarcaturii, bagajului sau al documentelor, daca aceste actiuni nu constituie infractiune Amenda de la 100 la 150 unitati conventionale cu sau fara privarea de dreptul de a desfasura o anumita activitate pe un termen de la 3 luni la un an
226 al.1 Aratul unor portiuni de teren, cositul ierbii, taierea si vatamarea plantatiilor, destelenirea si excavarea solului, evacuarea pe banda de separatie a drumurilor a apelor de canalizare, apelor industriale, ameliorative si a celor de scurgere din instalatii de evacuare a apei si din rezervoare fara coordonare cu autoritatile rutiere, atatarea focului pe banda de separatie si in apropierea podurilor de lemn la mai putin de 100 de metri de acestea Amenda de la 5 la 10 unitati conventionale
226 al.2 Executarea de imprejmuiri, plantarea de arbori care pot provoca inzapezirea sau inundarea drumului ori care impiedica vizibilitatea, amplasarea de constructii, instalatii si panouri publicitare neautorizate in zona de protectie a drumului Amenda de la 5 la 10 unitati conventionale
226 al.3 Executarea fara autorizatie in zona de protectie a drumului a unor lucrari ce ar periclita stabilitatea si integritatea lui Amenda de la 10 la 20 unitati conventionale aplicata persoanei fizice. Amenda de la 100 la 200 unitati conventionale aplicata persoanei juridice
227 al.1 Nerespectarea regulilor de intretinere, de reparatie si de reconstructie a drumurilor, pasajelor si a comunicatiilor situate in zona drumului, a mijloacelor de dirijare a circulatiei rutiere, nerespectarea termenelor de executare a lucrarilor de reparatie si de reconstructie executate in zona drumurilor, neintreprinderea masurilor de asigurare a securitatii circulatiei rutiere Amenda de la 5 la 10 unitati conventionale aplicata persoanei fizice. Amenda de la 50 la 100 unitati conventionale aplicata persoanei juridice
227 al.2 Neindeplinirea lucrarilor de amenajare, de reparare si de curatare regulata a pistelor pentru pietoni si a puntilor de trecere, neexecutarea obligatiilor de intretinere in stare tehnica buna si in curatenie a barierelor de la marginea drumului sau a cailor de acces la drumul de folosinta generala Amenda de la 10 la 15 unitati conventionale aplicata persoanei fizice. Amenda de la 30 la 50 unitati conventionale aplicata persoanei juridice