Scoala auto "RUTFOR"
Pentru perfectarea primară a permisului de conducere, solicitantul trebuie să depună următoarele documente:
– actul de identitate şi copia acestuia;
– cererea-tip, semnată de solicitant (se completează la momentul documentării);
– adeverinţa medicală ce certifică starea de sănătate, calităţile fizice şi aptitudinile necesare unui conducător de autovehicul şi copia acesteia;
– avizul consultativ narcologic şi copia acestuia;
– adeverinţa de şcolarizare şi copia acesteia;
– chitanţele de plată a taxelor respective.
Sursa: www.registru.md