În hotărârea de Guvern a RM № 1452 din 24.12.2007 este stipulat că: „Autovehiculele destinate pentru instruire şi examinare pentru obţinerea permisului de conducere cu excepţia motociletelor vor fi dotate cu dublă comandă pentru frână şi ambreaj. „capitolul VII p. 41. Şcolile auto poartă răspundere pentru asigurarea securităţii traficului rutier în timpul instruirii practice a cursanţilor. O mare însemnătate are confecţionarea şi instalarea corectă a pedalelor duble prevăzute şi de „Regulamentul circulaţiei rutiere” a RM 2015, secţiunea a 15-a, punctul 108, al 4.
Pedalele suplimentare ale autovehiculelor de instruire în şcolile auto din RM trebuie să corespundă după construcţie standardelor în vigoare, condiţiilor tehnice prevăzute în actele normative şi să fie instalate în organizaţii autorizate. Hotărârea de Guvern № 916 din 29.07.2008.
În acest sens, vă aducem la cunoştinţa tuturor instituţiilor care pregătesc conducători auto că, numai şcoala auto „RUTFOR” are dreptul exclusiv de a instala pedale duble pe întreg teritoriul RM.
Sistemele de conducere omologate amplasate la automobilele de instruire în şcolile auto trebuie să dubleze sistemele de conducere a frânei şi ambreajului (cutie de viteză mecanică) şi numai a frânei la automobile cu cutie automată. Mişcarea de lucru a pedalelor duble la autovehicul trebuie să funcţioneze concomitent cu a pedalelor de bază, fără joc sumar.
Elementele de metal din construcţia mecanismului de comandă dublă trebuie să fie apărate contra coroziei. Construcţia pedalelor duble trebuie să prevadă punerea în funcţiune a semnalului luminos la frânarea automobilului, de instruire la acţiune asupra acestora.
Construcţia pedalelor duble a sistemului de conducere nu trebuie să schimbe poziţia organelor de conducere statice ale autovehiculului. Marginile elementelor constructive metalice trebuie să fie rotungite fără fisură pentru evitarea traumelor.
Pentru funcţionarea sigură a pedalelor duble instalate, este necesar de a efectua sistematic revizia tehnică a acestor autovehicule şi în şcolile auto, să se efectueze controale zilnice a funcţionalităţii corecte a acestor dispozitive.