pentru instruirea şi pregătirea cadrelor în învăţământul secundar profesional, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1421 din 18 decembrie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.199-202, art. 1534), cu modificările ulterioare

Denumirea domeniului ocupaţional Codul domeniului ocupaţional Denumirea meseriei (profesiei)
TRANSPORT 10107 Ajutor de maşinist (mecanic) la trenuri cu motor Diesel
11897 Conducător auto (sofer)
11903 Conducător la electro- şi motocar
11913 Conducător troleibuz
12854 Electrician-electronist auto
12915 Electromecanic de tren
14031 Lăcătuş la repararea automobilelor
14043 Lăcătuş la repararea tractoarelor şi maşinilor rutiere
14069 Lăcătuş-montator aparatură
14561 Maşinist (mecanic) la locomotive cu motor termic
14971 Maşinist (mecanic) la trenurile cu motor Diesel
15368 Motorist de cale
16127 Operator la staţiile de alimentare
17398 Reglor mecanisme şi maşini de cale
17550 Revizor-reparator vagoane
18868 Vulcanizator
716004 Lăcătuş redresare caroserii
716006 Mecanic auto
716008 Vopsitor auto

Şcoala auto „RUTFOR” asigură formarea iniţială şi continuă a candidaţilor în conducători auto la majoritatea categoriilor şi subcategoriilor de vehicule, precum şi specialişti în reparaţia şi întreţinerea vehiculelor: electrician electronist auto, lăcătuş auto, electrogazosudor, rihtuitor auto, vopsitor auto