Permise de conducere

Şcoala auto RUTFOR - garanţia obţinerii permisului de conducere

categorii şi subcategorii de vehicule

Cursuri de iniţiere şi formare continuă pentru obţinerea permisului auto –
programe speciale de formare a abilităţilor de conducere a autovehiculelor în spaţii limitate, în condiţii reale ale traficului rutier (pe drumuri cu intensitatea de circulaţie redusă şi sporită), deplasarea pe timp de noapte şi/sau în condiţii de vizibilitate redusă

Obţinere meserii în domeniul servicii auto

Şcoala auto RUTFOR - cursuri de calificare în domeniul serviciilor auto

meserii pentru ateliere de reparaţie auto: electrician electronist (diagnost) auto, lăcătuş auto, electrogazosudor, rihtuitor şi vopsitor auto

Proces educaţional orientat pe formarea de aptitudini în inspectarea vehiculelor pentru a descoperi defectele şi a stabili gradul de uzură al părţilor componente şi a accesoriilor acestora, reparaţia, întreţinerea, înlocuirea, ansamblarea şi subansamblarea lor

Informaţii pentru obţinerea permisului auto

În funcţie de tipul, destinaţia şi particularităţile de conducere, vehiculele se divizează în următoarele categorii şi subcategorii:
– subcategoria AM – moped, şi anume vehicule cu două sau trei roţi, ce dezvoltă o viteză maximă ce nu depăşeşte 45km/h (cu excepţia celor ce dezvoltă o viteză mai mică sau egală cu 25 km/h), dotate cu motor cu ardere internă, cu capacitatea cilindrică ce nu depaşeşte 50 cm3 şi o putere care nu depăşeşte 4kW, în cazul unui motor electric. Puterea maximă a motorului unui moped cu trei roţi nu trebuie să depăşească 4kW în cazul altor motoare cu ardere internă;
– subcategoria A1 – motociclu cu capacitatea cilindrică a motorului de până la 125 cm3 şi o putere care nu depăşeşte 11 kW şi cu raport de putere/greutate ce nu depăşeşte 0,1 kW/kg şi triciclu cu o putere care nu depăşeşte 15 kW;
– subcategoria A2 – motociclu cu o putere care nu depăşeşte 35 kW şi cu raport de putere/greutate ce nu depăşeşte 0,2 kW/kg şi care nu provine dintr-un vehicul mai mare decât puterea sa dublă;
– categoria A – motociclu cu sau fără atas. Triciclu cu o putere care depăşeşte 15 kW;
– subcategoria B1 – cuadricicle motorizate;
– categoria B: autovehicul al cărui număr de locuri pe scaune, în afara locului conducătorului, nu este mai mare de 8 locuri şi a cărui masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3500 kg; ansamblu format dintr-un autovehicul tragător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg; ansamblu de vehicule format dintr-un vehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg, dar nu mai mare decât masă proprie a autovehiculului trăgător, iar masa totală maximă autorizată a întregului ansamblu nu depăşeşte 3500 kg;
– categoria BE – ansamblu de vehicule format dintr-un vehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg, iar masa totală maximă autorizată a întregului ansamblu depăşeşte 3500 kg;
– subcategoria C1 – autovehicul, altul decât cel din subcategoria D1 sau categoria D, cu masa totală maximă autorizată ce depăşeşte 3500 kg, dar nu mai mare de 7500 kg, cu un număr de locuri pe scaune nu mai mare de 8, în afara locului conducătorului; ansamblu format dintr-un autovehicul trăgător din subcategoria C1 şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;
– subcategoria C1E – ansamblu de vehicule format dintr-un vehicul trăgător din subcategoria C1 şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg, cu condiţia că masa totală maximă autorizată a ansamblului să nu depăşească 12 000 kg, iar masa totală maximă autorizată a remorcii să nu depăşească masa proprie a vehiculului trăgător;
– categoria C – autovehicul, cu excepţia celor din subcategoria D1 sau categoria D, cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3500 kg, cu un număr de locuri pe scaune nu mai mare de 8, în afara locului conducătorului; ansamblu format dintr-un autovehicul trăgător din categoria C şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;
– categoria CE – ansamblu de vehicule formate dintr-un vehicul trăgător din categoria C şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată depăşeşte 750 kg;
– subcategoria D1 – autovehicul destinat transportului de persoane, având mai mult de 8, dar nu mai mult de 16 locuri pe scaune, în afara locului conducătorului şi lungimea maximă nu depăşeşte 8 m; ansamblu format dintr-un autovehicul trăgător din subcategoria D1 şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;
– subcategoria D1E – ansamblu de vehicule format dintr-un vehicul trăgător din subcategoria D1 şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg, cu condiţia ca masa totală maximă autorizată a ansamblului să nu depăşească 12 000 kg, iar masa totală maximă autorizată a remorcii să nu depăşească masa proprie a vehiculului trăgător;
– categoria D – autovehicul destinat transportului de persoane, având mai mult de 8 locuri pe scaune, în afara locului conducătorului; ansamblu format dintr-un autovehicul trăgător din categoria D şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;
– categoria DE – ansamblu de vehicule format dintr-un vehicul trăgător din categoria D şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg;
– categoria F – troleibuz;
– categoria H – tractor pe roţi cu sau fără remorcă, precum şi maşini autopropulsate şi mecanisme cu destinaţie diferită;
– categoria I – tramvai.

Pentru ca permisul de conducere să fie emis şi valabil trebuie să se respecte următoarele condiţii:
a) permisul de conducere valabil pentru o categorie dă dreptul de a conduce şi autovehicule din subcategoria pe care aceasta o include;
b) permisul de conducere pentru categoriile/subcategoriile C1 şi C se eliberează numai conducătorilor auto deja autorizaţi să conducă vehicule din categoria B;
b1) permisul de conducere pentru subcategoria D1 se eliberează numai conducătorilor auto care deţin permis de conducere pentru categoria B de cel puţin 24 luni, iar permisul de conducere pentru categoria D se eliberează numai conducătorilor auto care deţin de cel putin 24 luni permis de conducere pentru subcategoria D1 sau celor care deţin de cel puţin 24 luni permis de conducere pentru categoria C;
c) permisul de conducere pentru categoriile/subcategoriile BE, C1E, CE, D1E şi DE se eliberează numai conducătorilor auto deja autorizaţi să conducă vehicule din categoriile/subcategoriile B, C1, C, D1 şi, respectiv, D;
d) persoana care posedă permis de conducere valabil pentru categoriile CE sau DE ori subcategoriile C1E sau D1E poate conduce ansamblul de vehicule din categoria BE, dacă titularul acestuia posedă categoria B;
e) persoana care posedă permis de conducere valabil pentru categoria CE sau subcategoria C1E, poate obţine şi dreptul pentru a conduce ansamblul de vehicule din categoria DE sau subcategoria D1E, dacă titularul acestuia posedă categoria D sau subcategoria D1;
f) permisul de conducere valabil pentru categoriile CE şi DE este valabil şi pentru ansamblurile de vehicule din subcategoriile C1E şi D1E respectiv;
g) permisul de conducere pentru categoria A se poate obţine doar în cazul în care persoana are o experienţă de minimum 2 ani pe o motocicletă cu specificaţii tehnice corespunzătoare categoriei A2, sau dacă persoana are cel puţin 24 de ani. Pentru conducerea triciclului cu o putere ce depăşeşte 15 kW persoana trebuie să aibă cel puţin 20 de ani. Permisul de conducere eliberat pentru subcategoria A2 este valabil şi pentru autovehiculele din subcategoria A1;
h) permisele acordate pentru orice categorie/subcategorie sunt valabile pentru a conduce vehicule din subcategoria AM. Persoanele care nu deţin permis de conducere, pentru a conduce pe drumurile publice autovehicule din subcategoria AM, trebuie să aibă vârsta de 16 ani şi să facă dovada absolvirii cursurilor unei şcoli auto, conform programei teoretice stabilite pentru categoria A, şi instruirii practice cu un vehicul din subcategoria AM, fără susţinerea examenului pentru obţinerea permisului de conducere.
i) persoana care posedă permis de conducere valabil pentru categoriile D sau DE are dreptul să conducă şi vehicule din categoria F, cu condiţia să facă dovada unei instruiri speciale la o instituţie de profil pentru conducerea vehiculelor din categoria F;
j) dreptul de a conduce autovehicule dintr-o categorie/subcategorie se consideră obţinut din momentul susţinerii examenului la categoria/subcategoria respectivă.
Permisul de conducere naţional este valabil pe o perioadă de 10 ani de la data eliberării, cu condiţia că, pe o durată mai scurtă, asupra titularului nu sunt aplicate alte restricţii în acest sens.
Valabilitatea permisului internaţional de conducere este de cel mult 3 ani de la data perfectării, însă nu mai mare de valabilitatea permisului de conducere naţional, deţinut de titular, cu condiţia ca, pe o durată mai scurtă, asupra titularului nu sunt aplicate alte restricţii în acest sens.
Pentru persoanele ce au atins vârsta de 65 de ani, valabilitatea permisului de conducere va fi confirmată o dată la 3 ani prin efectuarea examinării psihofiziologice şi medicale ce atestă aptitudinile de conducere a autovehiculelor din categoriile/subcategoriile respective.

Persoana care solicita examinarea in vederea obtinerii permisului de conducere trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa corespunda virstei:
– de 16 ani – pentru subcategoriile A1 si B1;
– de 18 ani – pentru categoriile B, BE, H si subcategoriile A2, C1, C1E;
– de 20 ani:
– pentru categoria A, in cazul in care persoana face dovada conducerii pe o perioada de cel putin 2 ani pe un motociclu din subcategoria A2;
– pentru conducerea triciclului cu o putere ce depaseste 15 kW;
– de 21 ani – pentru categoriile C, CE, F, I si subcategoriile D1, D1E;
– de 24 ani – pentru categoria A, D si DE;
b) sa fie apta din punct de vedere psihofiziologic intelectual pentru a conduce autovehicule pe drumurile publice;
c) sa fie apta din punct de vedere medical pentru a conduce autovehicule din categoriile/subcategoriile pentru care solicita examinarea;
d) sa faca dovada ca a absolvit cursurile unei scoli, organizate de unitati licentiate, in conditiile legii.

Examenul pentru obtinerea permisului de conducere consta in:
a) proba teoretica, de cunoastere a legislatiei rutiere, a tehnicilor de acordare a primului ajutor medical si a notiunilor generale de mecanica auto;
b) proba practica de conducere a autovehiculului in poligon si traseu, corespunzatoare categoriei/subcategoriei de permis solicitat, cu exceptia subcategoriilor A1 si A2 si categoriei A, pentru care se verifica numai indeminarea de conducere in poligoane;
c) candidatii care solicita permis de conducere din categoria F si I, sustin proba de conducere la scolile auto la care au fost instruiti, iar candidatii care solicita permis de conducere a autovehiculelor din categoria H – la subdiviziunile teritoriale ale Inspectoratului de Stat “Intehagro”;
d) persoanelor care sustin proba practica de conducere cu un autovehicul dotat cu cutie de viteza automata in permisul de conducere le va fi aplicata mentiunea corespunzatoare cu dreptul de a conduce numai asemenea autovehicul.
Persoana cu handicap fizic poate sustine examenul pentru obtinerea permisului de conducere pentru categoriile A si/sau B daca autovehiculul utilizat la examinare este adaptat infirmitatii acesteia.
Rezultatul examinarii se consemneaza prin calificativul “admis” sau “respins”. Rezultatul persoanei care nu promoveaza oricare dintre probe se apreciaza cu calificativul “respins”.
In cazul in care se constata ca o persoana a obtinut calificativul “admis”prin incalcarea dispozitiilor legale sau prin mijloace frauduloase, permisul de conducere se anuleaza in modul stabilit de legislatia in vigoare.
Persoana care a obtinut calificativul “respins” poate sustine un nou examen numai dupa o perioada de cel putin 5 zile calendaristice, pentru proba teoretica, si 10 zile calendaristice, pentru proba practica. In cazul in care persoana nu sustine proba practica pe parcursul a 90 zile calendaristice din momentul sustinerii probei teoretice, aceasta va fi obligata sa sustina din nou proba teoretica a examenului. In cazul in care persoana sustine atit proba teoretica, cit si practica a examenului pentru obtinerea permisului de conducere, dar nu solicita documentarea cu permis de conducere in decursul unui an, pentru a solicita si a obtine acest document ea va fi obligata sa urmeze si sa prezinte confirmarea urmarii unui curs practic de instruire in conducerea autovehiculului din categoria/subcategoria respectiva.
Persoanelor care au promovat examenul pentru obtinerea permisului de conducere li se elibereaza permis de conducere unde sint specificate categoriile/subcategoriile de autovehicule pentru care au obtinut dreptul de a le conduce.
In cazul in care persoana solicita sustinerea examenului pentru obtinerea permisului de conducere pentru mai multe categorii/subcategorii aceasta va fi examinata la fiecare categorie/subcategorie separat.
In cazul in care persoana examinata contesta rezultatele examenului aceasta poate fi examinata repetat de o alta comisie, condusa de un reprezentant al autoritatii ierarhic superioare.

Scoala auto
Pentru perfectarea primara a permisului de conducere, solicitantul trebuie sa depuna urmatoarele documente:
– actul de identitate si copia acestuia;
– cererea-tip, semnata de solicitant (se completeaza la momentul documentarii);
– adeverinta medicala ce certifica starea de sanatate, calitatile fizice si aptitudinile necesare unui conducator de autovehicul si copia acesteia;
– avizul consultativ narcologic si copia acestuia;
– adeverinta de scolarizare si copia acesteia;
– chitanţele de plată a taxelor respective.

Informaţii pentru obţinerea legitimaţiei de specialist în servicii auto

Şcoala auto „RUTFOR” a participat la următoarele achiziţionări ale serviciilor de formare profesională a şomerilor:
─ № 1611/13 din 20.11.2013;
─ № 15/02407 din02.12.2015.
ca prestatoare de următoarele servicii:
─ formare profesională a conducătorilor auto la categoria „C” a şomerilor.
─ formare profesională a şomerilor la meseria „vopsitor auto”.
Participarea acestei unităţi de formare profesională la licitaţii a fost posibilă în baza „Invitaţiei la licitaţie publică” expediată de „Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a mun. Chişinău” pe adresa şcolii auto.
După întocmirea documentaţiei şi verificării la faţa locului a cerinţelor de calificare a operatorului economic – I.I.Rutcovschi Andrieş”, conform deciziei grupului de lucru, şcoala auto „RUTFOR” a fost desemnată ca câştigătoare de livrare a serviciilor şomerilor Agenţiei şi anume:
─ pregătire profesională la categoria „C” a conducătorilor auto pentru anul 2014;
─ pregătire profesională la meseria „Vopsitor auto” pentru anul 2016.

Scoala auto
Procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere precum si cerintele fata de examinatori se stabilesc prin instructiunile privind organizarea si desfasurarea examenului pentru obtinerea permisului de conducere, aprobate prin ordinul Ministrului Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor.
Examenul pentru obtinerea permisului de conducere consta in:
– proba teoretica, de cunoastere a legislatiei rutiere, a tehnicilor de acordare a primului ajutor medical si a notiunilor generale de mecanica auto;
– proba practica de conducere a autovehiculului in poligon si traseu, corespunzatoare categoriei/ subcategoriei de permis solicitat, cu exceptia subcategoriilor A1, A2 , B1 si categoriei A, pentru care se verifica numai indemanarea de conducere in poligoane.
Pentru examinarea conducatorilor auto sunt aprobate urmatoarele subdiviziuni teritoriale:
1. SCCA Chişinău, mun. Chişinău, str. Salcîmilor 28;
2. SÎT CCA Bălţi, mun. Bălţi, str. Strîi 17 A;
3. SÎT CCA Cahul, or. Cahul, str. Şt. cel Mare 111;
4. SÎT CCA Căuşeni, or. Căuşeni, str. Cogălniceanu 8;
5. SÎT CCA Comrat, mun. Comrat, str. Pobeda 283;
6. SÎT CCA Criuleni, or. Criuleni, str. Orhei 56;
7. SÎT CCA Edineţ, or. Edineţ, str. Gagarin 72;
8. SÎT CCA Hînceşti, or. Hînceşti, str. Industrială 1A;
9. SÎT CCA Orhei, or. Orhei, str. Unirii 51;
10. SÎT CCA Ocniţa, or. Otaci, str. Ştefan cel Mare 35;
11. SÎT CCA Ungheni, or. Ungheni, str. Ştefan cel Mare 162.

Instruirea şoferilor şi specialiştilor în servicii auto

Loading...
 • Permise soferi

  cursuri conducatori auto

  Mai multe despre noi
  Pret studii
 • Meserii transport

  cursuri de calificare in domeniul service-ului auto

  Mai multe despre noi
  Pret studii

Şcoala auto „Rutfor” reprezintă succesul formării viitorilor conducători auto şi specialiştilor în reparaţia şi întreţinerea vehiculelor. Noi pregătim nu doar şoferi, dar şi specialişti în servicii auto. Profesorii şi instructorii care activează la şcoala noastră formează abilităţi şi comportamente specifice conforme educaţiei rutiere. Nu rata ocazia de a deveni profesionist!

 • Permise de conducere la majoritatea categoriilor şi subcategoriilor de vehicule
 • Legitimare specialişti în servicii auto
 • Parc auto, clase şi terenuri practice moderne
 • Profesori cu formare continuă periodică
 • Calitate, confort, siguranţă

Şcoala auto „RUTFOR” – siguranţă într-un viitor mai bun!

Înscriere şcoala auto