Şcoala auto „RUTFOR” a participat la următoarele achiziţionări ale serviciilor de formare profesională a şomerilor:
─ № 1611/13 din 20.11.2013;
─ № 15/02407 din02.12.2015.
ca prestatoare de următoarele servicii:
─ formare profesională a conducătorilor auto la categoria „C” a şomerilor.
─ formare profesională a şomerilor la meseria „vopsitor auto”.
Participarea acestei unităţi de formare profesională la licitaţii a fost posibilă în baza „Invitaţiei la licitaţie publică” expediată de „Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a mun. Chişinău” pe adresa şcolii auto.
După întocmirea documentaţiei şi verificării la faţa locului a cerinţelor de calificare a operatorului economic – I.I.Rutcovschi Andrieş”, conform deciziei grupului de lucru, şcoala auto „RUTFOR” a fost desemnată ca câştigătoare de livrare a serviciilor şomerilor Agenţiei şi anume:
─ pregătire profesională la categoria „C” a conducătorilor auto pentru anul 2014;
─ pregătire profesională la meseria „Vopsitor auto” pentru anul 2016.