Regulamentul cu privire la permisul de conducere

DISPOZITII GENERALE

1. Regulamentul cu privire la permisul de conducere, organizarea si desfasurarea examenului pentru obtinerea permisului de conducere si conditiile de admitere la traficul rutier (in continuare – Regulament) stabileste cerintele fata de permisul de conducere, forma si continutul acestuia, modul de organizare si desfasurare a examenului pentru obtinerea permisului de conducere de catre persoanele ce solicita dreptul de a conduce autovehicule, procedura de eliberare a acestuia, precum si conditiile de admitere la traficul rutier.

2. Pentru a conduce un autovehicul pe drumurile publice, conducatorul acestuia trebuie sa posede permis de conducere corespunzator categoriei/subcategoriei din care face parte acesta (cu exceptia subcategoriei AM), conform pct. 4 al prezentului Regulament.

3. Pentru a conduce pe drumurile publice tractoare, masini si utilaje autopropulsate agricole sau pentru executarea altor lucrari, conducatorii acestora trebuie sa posede permis de conducere valabil pentru categoria prevazuta in prezentul Regulament.

CATEGORII/SUBCATEGORII DE VEHICULE PENTRU CARE SE ELIBEREAZĂ PERMIS DE CONDUCERE

4. In functie de tipul, destinatia si particularitatile de conducere vehiculele se divizeaza in urmatoarele categorii si subcategorii:

– subcategoria AM – moped, si anume vehicule cu doua sau trei roti, ce dezvolta o viteza maxima ce nu depaseste 45km/h (cu exceptia celor ce dezvolta o viteza mai mica sau egala cu 25 km/h), dotate cu motor cu ardere interna, cu capacitatea cilindrica ce nu depaseste 50 cm3 si o putere care nu depaseste 4kW, in cazul unui motor electric. Puterea maxima a motorului unui moped cu trei roti nu trebuie sa depaseasca 4kW in cazul altor motoare cu ardere interna;

– subcategoria A1 – motociclu cu capacitatea cilindrica a motorului de pana la 125 cm3 si o putere care nu depaseste 11 kW si cu raport de putere/greutate ce nu depaseste 0,1 kW/kg si triciclu cu o putere care nu depaseste 15 kW;

– subcategoria A2 – motociclu cu o putere care nu depaseste 35 kW si cu raport de putere/greutate ce nu depaseste 0,2 kW/kg si care nu provine dintr-un vehicul mai mare decat puterea sa dubla;

– categoria A – motociclu cu sau fara atas. Triciclu cu o putere care depaseste 15 kW;

– subcategoria B1 – cuadricicle motorizate;

– categoria B: autovehicul al carui numar de locuri pe scaune, in afara locului conducatorului, nu este mai mare de 8 locuri si a carui masa totala maxima autorizata nu depaseste 3500 kg; ansamblu format dintr-un autovehicul tragator din categoria B si o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg; ansamblu de vehicule format dintr-un vehicul tragator din categoria B si o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg, dar nu mai mare decat masa proprie a autovehiculului tragator, iar masa totala maxima autorizata a intregului ansamblu nu depaseste 3500 kg;

– categoria BE – ansamblu de vehicule format dintr-un vehicul tragator din categoria B si o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg, iar masa totala maxima autorizata a intregului ansamblu depaseste 3500 kg;

– subcategoria C1 – autovehicul, altul decat cel din subcategoria D1 sau categoria D, cu masa totala maxima autorizata ce depaseste 3500 kg, dar nu mai mare de 7500 kg, cu un numar de locuri pe scaune nu mai mare de 8, in afara locului conducatorului; ansamblu format dintr-un autovehicul tragator din subcategoria C1 si o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;

– subcategoria C1E – ansamblu de vehicule format dintr-un vehicul tragator din subcategoria C1 si o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg, cu conditia ca masa totala maxima autorizata a ansamblului sa nu depaseasca 12 000 kg, iar masa totala maxima autorizata a remorcii sa nu depaseasca masa proprie a vehiculului tragator;

– categoria C – autovehicul, cu exceptia celor din subcategoria D1 sau categoria D, cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3500 kg, cu un numar de locuri pe scaune nu mai mare de 8, in afara locului conducatorului; ansamblu format dintr-un autovehicul tragator din categoria C si o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;

– categoria CE – ansamblu de vehicule formate dintr-un vehicul tragator din categoria C si o remorca a carei masa totala maxima autorizata depaseste 750 kg;

– subcategoria D1 – autovehicul destinat transportului de persoane, avand mai mult de 8, dar nu mai mult de 16 locuri pe scaune, in afara locului conducatorului si lungimea maxima nu depaseste 8 m; ansamblu format dintr-un autovehicul tragator din subcategoria D1 si o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;

– subcategoria D1E – ansamblu de vehicule format dintr-un vehicul tragator din subcategoria D1 si o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg, cu conditia ca masa totala maxima autorizata a ansamblului sa nu depaseasca 12 000 kg, iar masa totala maxima autorizata a remorcii sa nu depaseasca masa proprie a vehiculului tragator;

– categoria D – autovehicul destinat transportului de persoane, avand mai mult de 8 locuri pe scaune, in afara locului conducatorului; ansamblu format dintr-un autovehicul tragator din categoria D si o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;

– categoria DE – ansamblu de vehicule format dintr-un vehicul tragator din categoria D si o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg;

– categoria F – troleibuz;

– categoria H – tractor pe roti cu sau fara remorca, precum si masini autopropulsate si mecanisme cu destinatie diferita;

– categoria I – tramvai.

5. Dreptul la conducerea vehiculelor ce fac parte din categoriile/subcategoriile specificate se confirma prin permisul de conducere, in care se mentioneaza categoria/subcategoria respectiva.

6. Remorcile nu pot fi utilizate pentru transportul de persoane, cu exceptia autovehiculelor cu articulatie, specializate si destinate transportului de persoane.

EMITEREA SI VALABILITATEA PERMISULUI DE CONDUCERE. ECHIVALENTA INTRE CATEGORII/SUBCATEGORII

7. Pentru ca permisul de conducere sa fie emis si valabil trebuie sa se respecte urmatoarele conditii:

a) permisul de conducere valabil pentru o categorie da dreptul de a conduce si autovehicule din subcategoria pe care aceasta o include;

b) permisul de conducere pentru categoriile/subcategoriile C1 si C se elibereaza numai conducatorilor auto deja autorizati sa conduca vehicule din categoria B;

[Pct.7 lit.b) modificat prin HG495 din 08.07.13, MO145/09.07.13 art.584]

[Pct.7 lit.b) in redactia HG989 din 19.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1100]

b1) permisul de conducere pentru subcategoria D1 se elibereaza numai conducatorilor auto care detin permis de conducere pentru categoria B de cel putin 24 luni, iar permisul de conducere pentru categoria D se elibereaza numai conducatorilor auto care detin de cel putin 24 luni permis de conducere pentru subcategoria D1 sau celor care detin de cel putin 24 luni permis de conducere pentru categoria C;

[Pct.7 lit.b1) introdusa prin HG495 din 08.07.13, MO145/09.07.13 art.584]

c) permisul de conducere pentru categoriile/subcategoriile BE, C1E, CE, D1E si DE se elibereaza numai conducatorilor auto deja autorizati sa conduca vehicule din categoriile/subcategoriile B, C1, C, D1 si, respectiv, D;

[Pct.7 lit.c) in redactia HG989 din 19.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1100]

d) persoana care poseda permis de conducere valabil pentru categoriile CE sau DE ori subcategoriile C1E sau D1E poate conduce ansamblul de vehicule din categoria BE, daca titularul acestuia poseda categoria B;

e) persoana care poseda permis de conducere valabil pentru categoria CE sau subcategoria C1E, poate obtine si dreptul pentru a conduce ansamblul de vehicule din categoria DE sau subcategoria D1E, daca titularul acestuia poseda categoria D sau subcategoria D1;

f) permisul de conducere valabil pentru categoriile CE si DE este valabil si pentru ansamblurile de vehicule din subcategoriile C1E si D1E respectiv;

g) permisul de conducere pentru categoria A se poate obtine doar in cazul in care persoana are o experienta de minimum 2 ani pe o motocicleta cu specificatii tehnice corespunzatoare categoriei A2, sau daca persoana are cel putin 24 de ani. Pentru conducerea triciclului cu o putere ce depaseste 15 kW persoana trebuie sa aiba cel putin 20 de ani. Permisul de conducere eliberat pentru subcategoria A2 este valabil si pentru autovehiculele din subcategoria A1;

h) permisele acordate pentru orice categorie/subcategorie sunt valabile pentru a conduce vehicule din subcategoria AM. Persoanele care nu detin permis de conducere, pentru a conduce pe drumurile publice autovehicule din subcategoria AM, trebuie sa aiba varsta de 16 ani si sa faca dovada absolvirii cursurilor unei scoli auto, conform programei teoretice stabilite pentru categoria A, si instruirii practice cu un vehicul din subcategoria AM, fara sustinerea examenului pentru obtinerea permisului de conducere.

[Pct.7 lit.h) in redactia HG989 din 19.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1100]

i) persoana care poseda permis de conducere valabil pentru categoriile D sau DE are dreptul sa conduca si vehicule din categoria F, cu conditia sa faca dovada unei instruiri speciale la o institutie de profil pentru conducerea vehiculelor din categoria F;

[Pct.7 lit.i) introdusa prin HG989 din 19.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1100]

j) in cazurile prevazute in punctul 32 din prezentul Regulament, dreptul de a conduce autovehicule dintr-o categorie/subcategorie se considera obtinut din momentul sustinerii examenului la categoria/subcategoria respectiva.

[Pct.7 lit.j) introdusa prin HG989 din 19.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1100]

8. Permisul de conducere national, eliberat de la data intrarii in vigoare a prezentului Regulament, este valabil pe o perioada de 10 ani de la data eliberarii, cu conditia ca, pe o durata mai scurta, asupra titularului nu sunt aplicate alte restrictii in acest sens. Valabilitatea permisului international de conducere este de cel mult 3 ani de la data perfectarii, insa nu mai mare de valabilitatea permisului de conducere national, detinut de titular, cu conditia ca, pe o durata mai scurta, asupra titularului nu sunt aplicate alte restrictii in acest sens.

9. Pentru persoanele ce au atins varsta de 65 de ani, valabilitatea permisului de conducere va fi confirmata o data la 3 ani prin efectuarea examinarii psihofiziologice si medicale ce atesta aptitudinile de conducere a autovehiculelor din categoriile/subcategoriile respective.

[Pct.9 modificat prin HG989 din 19.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1100]

CONDITII DE ADMITERE LA EXAMEN SI DOCUMENTAREA CU PERMIS DE CONDUCERE

10. Persoanele care solicita examinarea in vederea obtinerii permisului de conducere sau a unor noi categorii/subcategorii ale acestuia, trebuie sa faca dovada absolvirii cursurilor unei scoli auto, organizate de unitatile licentiate (in continuare – scoli), conform legislatiei in vigoare, care activeaza potrivit normelor stabilite de Guvern, cu exceptia persoanelor specificate la punctul 11 al prezentului Regulament, sa indeplineasca conditiile psihofiziologice intelectuale, de virsta si sa fie apte din punct de vedere medical, conform instructiunilor aprobate de Ministerul Sanatatii.

[Pct.10 modificat prin HG989 din 19.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1100]

11. Persoanele care fac dovada absolvirii unei institutii superioare sau medii de specialitate (colegii) de invatamint de profil, in ale caror programe de studii sint prevazute studierea in volumul corespunzator a legislatiei sigurantei traficului rutier si mecanicii auto, se admit la examenul pentru obtinerea permisului de conducere a autovehiculelor din categoria B si subcategoria pe care aceasta o include, fara o careva pregatire suplimentara. Persoanele in cauza trebuie sa prezinte dovada absolvirii unui curs de instruire practica in conducerea autovehiculului din categoria/subcategoria solicitata, corespunzator programelor respective de pregatire.

[Pct.11 modificat prin HG989 din 19.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1100]

12. Persoanele care solicita admiterea la examenul pentru obtinerea permisului de conducere a autovehiculelor, termenul de la sfirsitul scolarizarii carora, la momentul solicitarii, a depasit un an de zile, vor fi admise la examen doar daca vor face dovada frecventarii unui curs de instruire practica in conducerea autovehiculului din categoria/subcategoria solicitata, corespunzator programelor respective de pregatire. Aceleasi prevederi se refera si la persoanele care au fost admise la una dintre probele examenului pentru obtinerea permisului de conducere, iar de la ultima tentativa de promovare a trecut mai mult de un an.

[Pct.12 modificat prin HG989 din 19.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1100]

121. Examinarea si documentarea cu permis de conducere a membrilor misiunilor diplomatice, reprezentantelor organizatiilor internationale si oficiilor consulare straine acreditate in Republica Moldova, precum si a membrilor de familie ai acestora, care solicita examinarea in vederea obtinerii permisului de conducere sau a unor noi categorii/subcategorii ale acestuia, se vor efectua in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, potrivit procedurii stabilite pentru cetatenii Republicii Moldova.

[Pct.121 introdus prin HG495 din 08.07.13, MO145/09.07.13 art.584]

13. Persoana care solicita examinarea in vederea obtinerii permisului de conducere trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa corespunda virstei:

de 16 ani – pentru subcategoriile A1 si B1;

de 18 ani – pentru categoriile B, BE, H si subcategoriile A2, C1, C1E;

de 20 ani:

– pentru categoria A, in cazul in care persoana face dovada conducerii pe o perioada de cel putin 2 ani pe un motociclu din subcategoria A2;

– pentru conducerea triciclului cu o putere ce depaseste 15 kW;

de 21 ani – pentru categoriile C, CE, F, I si subcategoriile D1, D1E;

[Pct.13 lit.a), al.6) modificat prin HG989 din 19.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1100]

de 24 ani – pentru categoria A, D si DE;

[Pct.13 lit.a), al.7) modificat prin HG989 din 19.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1100]

b) sa fie apta din punct de vedere psihofiziologic intelectual pentru a conduce autovehicule pe drumurile publice;

[Pct.13 lit.b) modificata prin HG989 din 19.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1100]

c) sa fie apta din punct de vedere medical pentru a conduce autovehicule din categoriile/subcategoriile pentru care solicita examinarea;

d) sa faca dovada ca a absolvit cursurile unei scoli, organizate de unitati licentiate, in conditiile legii.

14. Valabilitatea pe teritoriul Republicii Moldova a permiselor de conducere obtinute in alte state nu este recunoscuta, daca titularul nu corespunde cerintelor de virsta stipulate la pct. 13 al prezentului Regulament.

15. Pot frecventa cursurile unei scoli auto si persoanele care nu au inca virsta minima prevazuta pentru categoria/subcategoria din care face parte vehiculul respectiv, insa nu mai mult de 12 luni inainte de implinirea acesteia, cu exceptia elevilor institutiilor de invatamint profesional cu profil automobilistic, in a caror programe de studii este inclusa studierea materialului corespunzator obtinerii dreptului de a conduce autovehicule.

[Pct.15 modificat prin HG495 din 08.07.13, MO145/09.07.13 art.584]

[Pct.15 modificat prin HG989 din 19.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1100]

16. Recrutii supusi incorporarii in Fortele Armate, ca exceptie, la demersul Ministerului Apararii, pot fi admisi la examenul pentru obtinerea permisului de conducere cu categoria C de la virsta de 18 ani. Prevederile prezentului punct sint valabile pe perioada de tranzitie, pina la profesionalizarea Fortelor Armate.

17. Pentru admiterea prezentarii la examen si constituirea dosarului de examinare, inclusiv pentru eliberarea permisului de conducere, persoana care solicita examinarea in vederea obtinerii permisului de conducere trebuie sa depuna urmatoarele documente:

a) actul de identitate si copia acestuia;

b) cererea-tip, semnata de solicitant (anexa nr. 1);

c) fisa de scolarizare, care sa ateste indeplinirea conditiei prevazute la punctul 10, cu exceptia persoanelor care au obtinut aprobarea pentru examinare conform punctului 11 din prezentul Regulament (anexa nr. 2);

d) avizul psihofiziologic intelectual;

e) adeverinta medicala a conducatorului de vehicul si a candidatului pentru obtinerea permisului de conducere (Formularul nr.083/e), care certifica starea de sanatate, calitatile fizice si aptitudinile necesare unui conducator de autovehicul;

[Pct.17 lit.e) in redactia HG495 din 08.07.13, MO145/09.07.13 art.584]

[Pct.17 lit.e) modificata prin HG989 din 19.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1100]

f) chitantele de plata a taxelor respective;

g) permisul de conducere obtinut anterior la autoritatea competenta a Ministerului Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor, pentru persoanele care solicita examinarea in vederea obtinerii permisului de conducere pentru o noua categorie/subcategorie;

h) permisul de conducere obtinut in alte state si copia autentificata a acestuia (in caz de necesitate si traducerea autentificata), pentru titularii care au/si-au stabilit domiciliul sau resedinta in Republica Moldova si solicita examinarea in vederea obtinerii permisului de conducere in conditiile alineatului 3 punctul 19 al prezentului Regulament;

i) copia autentificata a diplomei de absolvire si certificatului de scolarizare care atesta frecventarea unui curs practic de instruire in conducere pentru categoria/subcategoria respectiva, pentru persoanele care solicita examinarea in vederea obtinerii permisului de conducere in conditiile punctului 11 al prezentului Regulament;

j) cartela de acreditare perfectata de Protocolul Diplomatic de Stat din cadrul Ministerului Afacerilor Externe si Integrarii Europene, pentru persoanele care solicita examinarea in vederea obtinerii permisului de conducere in conditiile punctului 121 al prezentului Regulament.

[Pct.17 lit.j) introdusa prin HG495 din 08.07.13, MO145/09.07.13 art.584]

18. Preschimbarea, documentarea cu permis de conducere in cazul expirarii termenului de valabilitate a permisului anterior si restabilirea permisului de conducere emis de autoritatea competenta din Republica Moldova se efectueaza fara sustinerea examenului, iar solicitantul, suplimentar prevederilor pct. 17, lit. a), b), d), e), f) si h) va mai depune, dupa caz:

[Pct.18 al.(1) modificat prin HG495 din 08.07.13, MO145/09.07.13 art.584]

[Pct.18 al.(1) modificat prin HG989 din 19.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1100]

a) un certificat de la autoritatile politienesti de la locul de domiciliu sau resedinta (inclusiv avizul politiei rutiere, dupa caz, ca lipsesc careva date despre suspendarea/anularea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule, si/sau avizul autoritatilor administratiei publice locale in cazul distrugerii documentului in incendii, calamitati naturale etc.), in cazul in care permisul de conducere obtinut anterior este declarat pierdut, furat sau distrus;

[Pct.18 lit.a) modificata prin HG989 din 19.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1100]

b) documentele ce confirma calificarea de conducator de vehicul, daca permisul de conducere declarat pierdut nu este supus evidentei in Registrul de stat al conducatorilor de vehicule;

c) declaratia de proprie raspundere ca intr-adevar permisul a fost pierdut, furat sau distrus;

d) in cazul schimbarii numelui, documentul care atesta acest lucru, in original si copie;

e) procura persoanei imputernicite de solicitant autentificata de reprezentanta diplomatica (consulara) a Republicii Moldova, acreditata in tara respectiva, cererea-tip pentru restabilirea permisului de conducere (anexa nr. 3), adeverinta medicala ce certifica starea de sanatate, calitatile fizice si aptitudinile necesare unui conducator de autovehicul, eliberata de o autoritate de profil din tara de resedinta sau domiciliu;

[Pct.18 lit.e) modificata prin HG495 din 08.07.13, MO145/09.07.13 art.584]

[Pct.18 lit.e) modificata prin HG989 din 19.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1100]

f) copia autentificata a certificatului de conducator de tractoare, masini si utilaje autopropulsate agricole sau pentru lucrari rutiere, pentru persoanele care solicita includerea in permis a dreptului de a conduce autovehicule din categoria H. In cazul in care persoana care solicita documentarea cu categorii/subcategorii noi de vehicule declara, totodata, si pierderea permisului de conducere, procedura de restabilire a acestuia si documentare cu categorii/subcategorii noi se comaseaza.

[Pct.18 al.(2) modificat prin HG495 din 08.07.13, MO145/09.07.13 art.584]

19. La solicitarea cetatenilor straini si persoanelor fara cetatenie de a obtine permis de conducere al Republicii Moldova, in baza permiselor de conducere, obtinute in alt stat, ultimele sint ridicate. Totodata, la dosarul de eliberare a permisului de conducere al Republicii Moldova se anexeaza o copie autentificata a acestuia. Permisele de conducere ale cetatenilor Republicii Moldova, transmise autoritatii competente cu motivul preschimbarii in permise de conducere ale altui stat, sint supuse evidentei in modul prevazut de Ministerul Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor. La solicitarea cetatenilor straini si persoanelor fara cetatenie de a obtine permis de conducere al Republicii Moldova, in baza actelor de scolarizare obtinute in alt stat, acestia pot fi admisi la examen pe baza de reciprocitate. Cetatenii Republicii Moldova care solicita obtinerea permisului de conducere al Republicii Moldova pe baza actelor de scolarizare obtinute in alt stat vor fi admisi la examen numai in cazul in care statul respectiv este parte a Conventiei asupra circulatiei rutiere, incheiate la Viena in 1968, cu modificarile si completarile ulterioare. In acest caz, admiterea la examen se va efectua respectind prevederile punctului 30 din prezentul Regulament.

[Pct.19 alineat introdus prin HG989 din 19.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1100]

20. Preschimbarea permiselor de conducere, obtinute in alte state, se efectueaza in baza examenului pentru obtinerea permisului de conducere, cu exceptia titularilor din tarile cu care Republica Moldova are incheiate acorduri bilaterale de conversiune a permiselor de conducere, eliberate de partile contractante. Preschimbarea permiselor de conducere eliberate de autoritatile altor state, ale membrilor misiunilor diplomatice, reprezentantelor organizatiilor internationale si oficiilor consulare straine acreditate in Republica Moldova, precum si ale membrilor de familie ai acestora se efectueaza  fara sustinerea examenului pentru obtinerea permisului de conducere.

[Pct.20 alineat introdus HG495 din 08.07.13, MO145/09.07.13 art.584]

21. Pentru conducerea autovehiculelor pe drumurile publice, titularii permiselor de conducere eliberate de alte state, care isi stabilesc domiciliul sau resedinta in Republica Moldova, sint obligati sa solicite autoritatii competente preschimbarea acestora cu documente similare ale Republicii Moldova, in termen de maximum 6 luni, in conditiile stabilite de prezentul Regulament.

22. Scoala auto prezinta autoritatii competente din cadrul Ministerului Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor listele candidatilor, intocmite conform modelului stabilit de aceasta autoritate, in termen de 15 zile calendaristice din ziua demararii cursurilor.

[Pct.22 in redactia HG495 din 08.07.13, MO145/09.07.13 art.584]

[Pct.22 modificat prin HG989 din 19.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1100]

23. Programarea si admiterea la examenul pentru obtinerea permisului de conducere se va efectua in baza cererii depuse personal de catre solicitant la autoritatea competenta din cadrul Ministerului Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor, cu anexarea documentelor prevazute la punctul 17 din prezentul Regulament. Perioada maxima de la data depunerii cererii pina la data programata a examenului nu poate depasi 30 de zile calendaristice.

[Pct.23 in redactia HG495 din 08.07.13, MO145/09.07.13 art.584]

EXAMENUL PENTRU OBTINEREA PERMISULUI DE CONDUCERE

24. Permisul de conducere se obtine in baza examenului care se desfasoara in prezenta unei comisii desemnate de catre autoritatea competenta din cadrul Ministerului Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor. Comisia de examinare se va constitui din cel putin 3 persoane, iar in caz de necesitate, pot fi invitati reprezentanti ai unei scoli auto terte sau din cadrul autoritatilor cu atributii si responsabilitati in siguranta rutiera din teritoriul deservit, care vor fi inclusi in procesul-verbal de examinare si il vor semna.

[Pct.24 modificat prin HG495 din 08.07.13, MO145/09.07.13 art.584]

[Pct.24 modificat prin HG989 din 19.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1100]

25. Procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere, precum si cerintele fata de examinatori se stabilesc prin instructiunile privind organizarea si desfasurarea examenului pentru obtinerea permisului de conducere, aprobate prin ordinul ministrului tehnologiei informatiei si comunicatiilor.

26. Examenul pentru obtinerea permisului de conducere consta in:

a) proba teoretica, de cunoastere a legislatiei rutiere, a tehnicilor de acordare a primului ajutor medical si a notiunilor generale de mecanica auto;

b) proba practica de conducere a autovehiculului in poligon si traseu, corespunzatoare categoriei/subcategoriei de permis solicitat, cu exceptia subcategoriilor A1 si A2 si categoriei A, pentru care se verifica numai indeminarea de conducere in poligoane;

c) candidatii care solicita permis de conducere din categoria F si I, sustin proba de conducere la scolile auto la care au fost instruiti, iar candidatii care solicita permis de conducere a autovehiculelor din categoria H – la subdiviziunile teritoriale ale Inspectoratului de Stat “Intehagro”;

d) persoanelor care sustin proba practica de conducere cu un autovehicul dotat cu cutie de viteza automata in permisul de conducere le va fi aplicata mentiunea corespunzatoare cu dreptul de a conduce numai asemenea autovehicule.

27. Persoana cu handicap fizic poate sustine examenul pentru obtinerea permisului de conducere pentru categoriile A si/sau B daca autovehiculul utilizat la examinare este adaptat infirmitatii acesteia.

28. Rezultatul examinarii se consemneaza prin calificativul “admis” sau “respins”. Rezultatul persoanei care nu promoveaza oricare dintre probe se apreciaza cu calificativul “respins”.

29. In cazul in care se constata ca o persoana a obtinut calificativul “admis”prin incalcarea dispozitiilor legale sau prin mijloace frauduloase, permisul de conducere se anuleaza in modul stabilit de legislatia in vigoare.

30. Persoana care a obtinut calificativul “respins” poate sustine un nou examen numai dupa o perioada de cel putin 5 zile calendaristice, pentru proba teoretica, si 10 zile calendaristice, pentru proba practica. In cazul in care persoana nu sustine proba practica pe parcursul a 90 zile calendaristice din momentul sustinerii probei teoretice, aceasta va fi obligata sa sustina din nou proba teoretica a examenului. In cazul in care persoana sustine atit proba teoretica, cit si practica a examenului pentru obtinerea permisului de conducere, dar nu solicita documentarea cu permis de conducere in decursul unui an, pentru a solicita si a obtine acest document ea va fi obligata sa urmeze si sa prezinte confirmarea urmarii unui curs practic de instruire in conducerea autovehiculului din categoria/subcategoria respectiva.

[Pct.30 modificat prin HG495 din 08.07.13, MO145/09.07.13 art.584]

Pct.30 modificat prin HG989 din 19.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1100]

31. Persoanelor care au promovat examenul pentru obtinerea permisului de conducere li se elibereaza permis de conducere unde sint specificate categoriile/subcategoriile de autovehicule pentru care au obtinut dreptul de a le conduce.

32. In cazul in care persoana solicita sustinerea examenului pentru obtinerea permisului de conducere pentru mai multe categorii/subcategorii aceasta va fi examinata la fiecare categorie/subcategorie separat.

33. In cazul in care persoana examinata contesta rezultatele examenului aceasta poate fi examinata repetat de o alta comisie, condusa de un reprezentant al autoritatii ierarhic superioare.

PERMISUL DE CONDUCERE

[Pct.34 abrogat prin HG398 din 16.06.15, MO160/19.06.15 art.443]

35. Permisul de conducere se elibereaza de catre Ministerul Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor. La solicitare, titularului i se poate elibera si fisa detinatorului permisului de conducere de modelul stabilit (anexa nr. 5).

36. In baza permisului de conducere al Republicii Moldova, la solicitare, titularul poate fi documentat si cu permis de conducere international, conform modelului stabilit de Conventia asupra circulatiei rutiere, incheiata la Viena in 1968 si ratificata de Republica Moldova prin Hotarirea Parlamentului nr.1318-XII din 2 martie 1993 (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.3, art.62), potrivit instructiunilor metodologice aprobate de Ministerul Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor.

37. Titularul permisului de conducere trebuie sa declare pierderea, furtul sau distrugerea acestui document autoritatii emitente sau, dupa caz, comisariatului de politie de la locul de domiciliu sau resedinta in cel mai scurt timp posibil de la constatare.

38. Autoritatea competenta va aplica interdictie asupra restabilirii permisului de conducere in cazul primirii informatiilor documentare de la alte autoritati ale statului, inclusiv straine, cu drept de solicitare a aplicarii masurilor de interdictie, in baza de reciprocitate.

[Pct.38 modificat prin HG495 din 08.07.13, MO145/09.07.13 art.584]

39. Se interzice detinerea simultana a doua si mai multe permise de conducere.

40. La expirarea termenului de privare de dreptul de a conduce autovehicule, in afara cazurilor in care a intervenit anularea sau schimbarea acestei sanctiuni prin amenda contraventionala, pentru repunerea in dreptul de a conduce, persoana solicitanta trebuie sa prezinte subdiviziunii competente a Politiei urmatoarele documente:

a) actul de identitate si copia acestuia;

b) adeverinta medicala a conducatorului de vehicul si a candidatului pentru obtinerea permisului de conducere (Formularul nr.083/e). Adeverinta medicala pentru persoanele care au fost private de dreptul de a conduce autovehicule din cauza conducerii in stare de ebrietate necesita a fi datata cu cel mult 30 de zile calendaristice inaintea expirarii termenului de privare;

c) dovada frecventarii cursului de instruire antialcoolica/antidrog, pentru persoanele care au fost private de dreptul de a conduce autovehicule din cauza conducerii in stare de ebrietate, in conformitate cu prevederile Hotaririi Guvernului nr.1434 din 7 noiembrie 2002 „Cu privire la masurile de prevenire a conducerii mijloacelor de transport in stare de ebrietate.

[Pct.40 in redactia HG495 din 08.07.13, MO145/09.07.13 art.584]

[Pct.40 modificat prin HG989 din 19.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1100]

DISPOZITII FINALE

41. Autovehiculele destinate pentru instruire si examinare pentru obtinerea permisului de conducere, cu exceptia motocicletelor, vor fi dotate cu dubla comanda pentru frina si ambreiaj.
Autovehiculele prevazute la alin. 1 vor fi echipate cu semnul distinctiv cu inscriptia “Scoala”, cu dimensiunile si caracteristicile prevazute in actele normative in vigoare. Fac exceptie autobuzele si troleibuzele, care vor avea inscriptia “Scoala” aplicata pe partile laterale, in fata si in spate.
42. La schimbarea oricaror date inscrise in permisul de conducere sau la expirarea termenului de valabilitate al acestuia, titularul este obligat sa solicite eliberarea unui nou permis de conducere.
43. Termenul de pastrare in subdiviziunile competente ale Ministerului Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor a materialelor ce au servit ca baza pentru calificarea si documentarea cu permis de conducere este de 3 ani.
44. Permisele de conducere perfectate pentru eliberare si nesolicitate in subdiviziunile competente ale Ministerului Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor se pastreaza pe termenul de valabilitate al documentului.
45. Evidenta conducatorilor de autovehicule se tine in Registrul de stat al conducatorilor de vehicule.

Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la permisul de conducere,

organizarea si desfasurarea examenului pentru

obtinerea permisului de conducere si conditiile

de admitere la traficul rutier

 

 

Sefului Sectiei (Biroului) examinare si

evidenta a transportuluiraionului/municipiului/oraşului ___________________

 

CERERE – TIP

 

Subsemnatul/subsemnata ___________________________________, domiciliat/domiciliata in localitatea ______________, raionul ______________, posesor/posesoare al/a buletinului de identitate seria ____ nr. ______________, eliberat de __ la ___________, numarul de identificare personal (IDNP)│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│, solicit admiterea la examenul pentru obtinerea permisului de conducere de categoria ______ .

Mentionez ca pregatirea necesara sustinerii acestui examen am efectuat-o in cadrul Scolii de pregatire a conducatorilor de autovehicule ___________________________________________________.

(denumirea institutiei, adresa juridica, termenul de studiu)

Anexez dosarul de examinare constituit din documentele prevazute la art. 17 al Regulamentului privind permisul de conducere, organizarea si desfasurarea examenului pentru obtinerea permisului de conducere si conditiile de admitere la traficul rutier.

 

 

Data _______________

 

Semnătura __________

 

 

 

 

Anexa nr. 2

la Regulamentul cu privire la permisul de conducere,

organizarea si desfasurarea examenului pentru

obtinerea permisului de conducere si conditiile

de admitere la traficul rutier

 

– recto –

 

Ministerul Dezvoltarii Informationale

Directia principala inregistrare a transportului

si calificare a conducatorilor auto

subdiviziunea ________________________

 

 

Nr.

d/o

Data programarii la examen Functia, numele si prenumele lucratorului care a primit si verificat dosarul Rezultatul examenului Categoria obtinuta Data obtinerii categoriei Semnatura examinatorului

Scoala de pregatire a conducatorilor de autovehicule:

___________________________________________________________________

Licenta nr. _______________________________, eliberata la __________________

 

FISA DE SCOLARIZARE PENTRU CONDUCEREA AUTOVEHICULELOR

Nr. 000000000

(din registrul de evidenta al grupelor de pregatire a conducatorilor de autovehicule)

 

Numele ______________ prenumele ________________ numele anterior_________________

Cetatenia_____________________, Sex M [ ]     F [ ];

Data nasterii: anul ______ luna ____ ziua ____, locul nasterii: raionul (sectorul) _______________ localitatea _______________;

 

Domiciliul: raionul (sectorul) _____________________ localitatea _______________________

str. _____________________ nr. ______bloc ___________ ap._______ Buletinul de identitate: seria ___ nr. ____, eliberat de ___   la data de ____

Numarul de identificare personal

(IDNP)│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│.

Locul de munca: institutia _____________________,

adresa ______________________________________

Numarul de telefon: domiciliu_____, serviciu______

[ ] Nu am posedat permis de conducere

[ ] Am posedat permis de conducere de

categoria/subcategoria___, care a fost anulat in anul __

[ ] Posed permis de conducere de categoria/subcategoria _____,

numarul ______________, eliberat de _____________________

Motivul emiterii:

[ ] Examen, permis nou

[ ] Examen, adaugare categorie/subcategorie

[ ] Examen, redobandire categorie/subcategorie

 

Solicit obtinerea permisului de conducere de categoria/subcategoria ____.

 

Declar, pe propria raspundere, ca am frecventat in totalitate numarul de ore de pregatire teoretica si practica mentionate in prezenta fisa de specializare.

 

Data depunerii dosarului________ Semnatura candidatului__________

 

Certific autenticitatea imaginii si corectitudinea datelor:

Lucrator MDI:

(functia, numele, prenumele)_____________Semnatura_____________.

Operator introducere date:

(numele, prenumele):___________________Semnatura_____________.

 

– verso –

 ADEVERINTA DE INSTRUIRE TEORETICA SI PRACTICA

 

Se adevereste instruirea teoretica si practica in perioada _____________ in vederea prezentarii la examen, conform ordinului nr._____ din ______________ a directorului/sefului ______________________________________________, conform planului de studii pentru categoria/subcategoria __ a candidatului, cu datele de stare civila mentionate in fisa de scolarizare, care a obtinut pregatirea necesara pentru sustinerea examenului de obtinere a permisului de conducere.

 

Data __________________.

Numarul de ore frecventate ______________.

 

 

a) Legislatia rutiera_______________      b) Primul ajutor _________________

c) Conducerea autovehiculului _______      d) Cunoasterea autovehiculului _______

 

A sustinut examenul intern pe data de ____________, conform procesului-verbal nr. ____ din ________________, dupa cum urmeaza (admis/respins):

 

a) Legislatia rutiera ____________

c) Conducerea autovehiculului____________

 

Director

_____________________________

                        semnatura si stampila

Profesor curs teoretic___________         Instructor conducere____________            Medic________

                                                        semnatura                                                                             semnatura                                semnatura si parafa

 

 

 

Loc pentru fotografie

Marimea

3,5X4,5 cm

color

 

 

 

Anexa nr. 3

la Regulamentul cu privire la permisul de conducere,

organizarea si desfasurarea examenului pentru

obtinerea permisului de conducere si conditiile

de admitere la traficul rutier

 

 

 

 

 

Se aproba preschimbarea/restabilirea permisului de conducere:

Director Directia inregistrare a transportului

si calificare a conducatorilor auto

_______________________

______ ________________ 2007

 

CERERE

pentru preschimbarea/restabilirea permisului de conducere

pentru cetatenii aflati in afara hotarelor Republicii Moldova

 

Subsemnatul/subsemnata _____________________________________, data nasterii __________, domiciliat/domiciliata in localitatea ______________, raionul ______________, posesor/posesoare al/a actului de identitate, seria ____, nr. ______________, eliberat de oficiul _______ la ________________, numarul de identificare personal (IDNP) _│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│, imputernicit prin procura autentificata (se anexeaza), solicit preschimbarea/restabilirea permisului de conducere pentru cetateanul Republicii Moldova: _____________________________________________, data nasterii __________, domiciliat/domiciliata in localitatea ______________, raionul ______________, posesor/posesoare al/a actului de identitate, seria ____, nr. ____________, eliberat de oficiul _____ la _____________, numarul de identificare personal (IDNP) _│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│, aflat in statul _____________________________.

La dosarul de examinare anexez urmatoarele acte:

cererea, cu explicarea motivelor si circumstantelor solicitarii documentului, autentificat de Ambasada (Consulatul) Republicii Moldova in ___ (in cerere sunt obligatorii declaratiile solicitantului pe proprie raspundere, precum ca el nu se afla in urmarire pentru comiterea vreunei infractiuni si permisul de conducere nu este ridicat de autoritatile statului pe teritoriul caruia isi are resedinta sau domiciliu);

copia actului de identitate (pasaportul de strainatate), autentificate de Ambasada (Consulatul) Republicii Moldova in _______________;

 

 

 

fisa medicala ce certifica starea de sanatate, calitatile fizice si aptitudinile necesare unui conducator de autovehicul, eliberata de o autoritate de profil din tara de resedinta sau domiciliu, autentificata de Ambasada (Consulatul) Republicii Moldova in _______________;

 

bonul de plata pentru serviciul prestat;

certificatul de la autoritatile politienesti din tara de resedinta sau domiciliu despre faptul lipsei vreunei date despre suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule in tara respectiva si retinerea acestui document (in cazul restabilirii).

 

Data __________                                               Semnatura __________

 

 

Actele au fost primite de: ______________________ data __________

                                              functia, numele, prenumele si semnatura angajatului DPОT si CCA

 

Actele au fost verificate de: ________________________ data _______

                                              functia, numele, prenumele si semnatura angajatului DPОT si CCA

Coordonat:

Sef DET si CA a DPОT si CCA: _________________________________

                                                                                                                    acceptat sau respins

____________________________________ data _______________

                                numele, prenumele si semnatura

 

[Anexa nr.3 modificata prin HG495 din 08.07.13, MO145/09.07.13 art.584]

 

 

 

       Anexa nr. 5

la Regulamentul cu privire la permisul de conducere,

organizarea si desfasurarea examenului pentru

obtinerea permisului de conducere si conditiile

de admitere la traficul rutier

 

(recto)

FISA DETINATORULUI PERMISULUI DE CONDUCERE

Nr. 0000000

Numele ______________prenumele__________________

 

Data nasterii: anul ______ luna _________ ziua ________

Locul nasterii: raionul (sectorul) _____ localitatea ______

Numarul de identificare personal

(IDNP)│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│

Domiciliul: raionul (sectorul) ________ localitatea ________

str. ______________ nr. _____________ ap._________

Cetatenia_____________________, Sex M [ ]     F [ ]

 

Permisele de conducere detinute:

Nr. d/o Numarul permisului de conducere Data emiterii Autoritatea emitenta Categoria/subcategoria Semnatura si sigiliul autoritatii
A1 A B1 B BE C1 C1E C CE D1 D1E D DE F H I
1.
2.
3.
4.
5.

 

Semnatura autoritatii emitente ______________________

Data emiterii                           ______________________

Sigiliul autoritatii emitente     ______________________

 

Nota:

Categoriile/subcategoriile admise pentru a conduce autovehicule se confirma prin aplicarea simbolului respectiv al categoriei/subcategoriei la pozitia corespunzatoare a tabelului.

Categoriile/subcategoriile care nu sunt admise pentru a conduce autovehicule se exclud prin aplicarea simbolului X la pozitia corespunzatoare a tabelului.

 

 

– verso –

SANCTIUNI APLICATE

 

DATA COMITERII NUMARUL INSCRIERII ABATEREA

(Codul)

SANCTIUNEA

(data expirarii)

CINE A APLICAT-O

(organul constatator)

1 2 3 4 5

 

Nota: Se completeaza de politia rutiera de la locul de domiciliu sau resedinta.